ما که هستیم؟

درباره ما

 

مرکز نوآوری و شتابدهی "منش" جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران یک مرکز تخصصی است که به منظور حمایت از استارتاپ‌ها و نوآوران در حوزه علوم پزشکی و سلامت تأسیس شده است. این مرکز به عنوان یک بستر مناسب برای تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکارهای موفق عمل می‌کند و خدمات متنوعی را به کارآفرینان ارائه می‌دهد. مرکز نوآوری و شتابدهی منش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با ارائه خدمات جامع و تخصصی در زمینه نوآوری و کارآفرینی، بستری مناسب برای رشد و توسعه استارتاپ‌های حوزه علوم پزشکی و سلامت فراهم کرده است. این مرکز با اهداف بلندمدت خود، نقش مهمی در تقویت اکوسیستم کارآفرینی و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه سلامت ایفا می‌کند.

  • مشاوره
  • منتورینگ
  • آموزش
  • کارگاه
  • فضای کار
  • شبکه سازی
  • حمایت مالی
  • سرمایه گذاری

10 سال
تجربه و مهارت

عملکرد ما در منش

10+واحدهای مستقر
60+کارگاه های برگزار شده
40+ایده های پذیرش شده
20+شرکت های سرمایه گذار

برندها

شرکای ما