اگر می خواهیم متفاوت باشیم، باید ایده پردازی ، خلاقیت و نوآوری را به عنوان یک فرهنگ در فکر و رفتارمان نهادینه کنیم . در غیر این صورت هر کاری جز تکرار مکررات نخواهد بود.

در رابطه با منش:

مرکز نوآوری و شتابدهی منش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران مجموعه ای است تحت مدیریت روسای واحد های جهاد دانشگاهی (شامل واحد های استانی ، پژوهشکده ها ، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی) كه در جهت ترویج و ارتقاء فرهنگ فناوری، ترغیب دانشجویان و دانش‌آموختگان و سایر علاقمندان دانشگاهی به راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و حمایت آنها از طریق ارائه خدمات حمايتي و مشاوره‌ای در راستای تبدیل آنها به واحدهای فناور پیش‌رشد و هدایت به مراکز رشد و جامعه ایجاد شده است .

این مرکز فعالیت خود را بشکل رسمی از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با ماموریت" از ایده تا محصول  در عرصه فناوریهای نوین حوزه سلامت آغاز نموده است و چشم انداز آن "سرآمد در نوآوری و شتابدهی حوزه سلامت در کشور" است.

اهداف مرکز :
- بسترسازي جهت برانگیختن دانشجویان، دانش‌آموختگان و ایده‌پردازان دانشگاهی جهت ایده‌پردازی، پیاده سازی و تجاري نمودن ایده‌های نوآورانه
- ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان بخصوص دانشجویان و دانش‌آموختگان
- ايجاد فضاي لازم جهت رشد و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در بین دانشجویان، دانش آ‌موختگان و سایر علاقه‌مندان دانشگاهی
- تجاری سازی نتایج دستاورد های پژوهشی محققین در عرصه فناوری های نوین حوزه سلامت
 

تیم منش

علیرضا عمومی مدیر مرکز
پدرام سلیمی طراح و گرافیست
خدیجه برگ بید کارشناس کارآفرینی
الهام عرب لو کارشناس پیگیری
کاووش زند سلیمی دبیر علمی
زهرا جلیلی کارشناس برنامه ریزی آموزشی
محمد خوشرو کارشناس بازاریابی
حسن طالب شهرستانی کارشناس کسب و کار الکترونیک