اخبار

بازدید مدیران و کارشناسان سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان (ستفا) از مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

در تاریخ 14 آذر ماه 1402 با حضور سرکار خانم دکتر قربانی مدیر اداره امور پارک‌ها، مراکز رشد و نوآوری و شتاب دهی سازمان ستفا ... ادامه مطلب