مقالات

تفاوت vc با cvc چیست؟

سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در ۱۰ سال گذشته به رشد و بلوغ چشم‌گیری دست‌یافته است. گوشه‌ای از این پیشرفت را می‌توان در آمارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ... ادامه مطلب